HUMANS I GATS


Un dels majors atractius dels gats és que tenen un caràcter molt marcat. Tenen reputació d'animals independents, esquerps i d' imposar la seva forma de ser als qui l'envolten.
No obstant això un estudi realitzat a Itàlia i publicat a la revista Journal of Veterinary Behavior demostra que els gats no són tan independents com pensàvem i que el comportament de les persones amb les quals conviuen, influeix de manera decisiva en les conductes d'aquests animalsDiferents tipus de vida

 En l'estudi hi havia dos tipus de gat, un estava compost per gats que vivien en pisos petits i no tenien accés a l'exterior, en el segon es van incloure gats que vivien en cases grans amb possibilitat de sortir i fins i tot passar la nit fora de la casa. A part d'això no hi havia majors diferències en el tracte, cura i relació amb els amos .Encara que les atencions adreçades als gats eren iguals en tots dos grups, es va observar que els que vivien en espais reduïts i més en contacte amb els seus propietaris estaven més sincronitzats amb els humans, de manera que menjaven a les mateixes hores que ells i a la nit només dormien. En canvi els gats del segon grup tenien un comportament més típic d'un feli, amb una major activitat durant les hores nocturnes i un major instint depredador.

Influència Mútua

Quan les persones es converteixen en el grup social principal dels gats, els humans es converteixen en el model de comportament i si els amos dediquen temps a jugar amb els seus gats aquests estaran motivats a romandre més actius. També sincronitzen els seus horaris de menjars i sovint l'obesitat humana i felina solen coincidir. D'altra banda els gats poden influir en el comportament dels humans ajustant els seus horaris per respondre a les necessitats del seu gat, per exemple aixecar-se més aviat per donar-los de menjar.

Animals Intel.ligents

Els gats són animals intel·ligents i tenen memòria duradora, són capaços d'observar i aprendre dels humans, com comprendre on es guarda el seu menjar i a les hores que se'ls hi dóna la seva ració.
També són capaços de respondre a demandes d'afecte i a demanar carícies quan en tenen ganes. Els gats poden interactuar amb els seus amos, entendre'ls i fins i tot manipular-los per aconseguir el que volen.   L'estudi també afirma que els gats són més propensos a correspondre a les necessitats dels seus amos si ells han respost prèviament a les seves.
Un humà i un gat poden desenvolupar relacions complexes amb mutu enteniment. Les relacions entre els gats i els humans involucren atracció mútua, compatibilitat de personalitats, facilitat d'interacció, joc, afecte i suport.

Font: Revista Especies.

EL COP DE CALOREl cop de calor és una reacció que es produeix quan puja la temperatura corporal de manera molt brusca. L'organisme no és capaç de compensar-la i es tradueix en una disfunció multiorgánica que pot provocar la mort de l'animal.

Els principals símptomes del cop de calor solen aparèixer quan el gos supera els 42ºC. S'observa una temperatura molt elevada, panteix excessiu i respiració accelerada. És possible que es trontolli i arribi a tenir convulsions i a perdre la consciència. També poden aparèixer vòmits i diarrea.

El cop de calor és una urgència mèdica. Requereix una intervenció immediata amb l'objectiu de baixar la temperatura corporal, ben banyant al gos en aigua a 20ºC o aplicant gel en els engonals i aixelles.

Els animals més sensibles són els més joves i els més grans, que suporten pitjor les altes temperatures, així com els obesos i braquicéfals (molt xatus), que tenen més dificultats respiratòries i més problemes per refredar la seva temperatura corporal.

Per prevenir el cop de calor podem prendre algunes precaucions, sobretot a l'estiu:

-Que l'animal disposi sempre d'aigua fresca.

-No deixar als gossos tancats en llocs calorosos, mai dins el cotxe al sol!.

-No fer exercici intens els dies de molta calor.

-Quan viatgem, fer parades perquè el gos pugui descansar a l'ombra i beure aigua.